Baseina mitruma kontroles iekārta

Calorex_DH33

Peldbaseina telpas mitruma kontroles iekārtai ir liela nozīme, jo gaisa mitrums, ūdens iztvaikošanas rezultātā, peldbaseina telpā ir daudz augstāks kā citviet, līdz ar ko atrašanās šādā telpā var radīt diskomforta sajūtu. Raugoties no tehniskā viedokļa, ilglaicīgas ietekmes rezultātā, mitrums rada nopietnus bojājumus konstrukcijās, kā arī rodas pelējums. Iekārta ar hidrostata palīdzību nodrošina konstantu gaisa mitrumu, kas ir robežās no 60 – 65%. Gaiss, plūstot caur iekārtu, tiek sausināts un novadīts atpakaļ telpā, bet mitrums tiek savākts un novadīts baseinā. Lai izvēlētos atbilstošu mitruma kontroles iekārtu, tiek ņemti vērā baseina ūdens virsmas un telpas izmēri.