Baseina tīrīšanas aprīkojums

Lai ūdens peldbaseinā būtu tīrs un dzidrs, kā arī, lai sienas un grīda neapaugtu ar aļģēm, baseins ir regulāri jātīra. Baseina tīrīšanas aprīkojumu var iedalīt trīs grupās – mehāniskās, pusautomātiskās un automātiskās ierīces.

Mehāniskās tīrīšanas ierīces
Baseinu tīra ar rokām, izmantojot atsūknēšanas šļūteni, kuru pievieno tīrītājam, bet otru galu pieslēdz skimerim vai vakumsprauslai. Kad strādā filtrācija, notiek ūdens ieplūde arī tīrītājā. Lēni vadot teleskopisko kātu pa baseina grīdu un sienām, tiek savākti netīrumi.

Pusautomātiskie baseina tīrītāji
Tās ir ierīces, ļauj tīrīt baseinu bez cilvēka līdzdalības. Tomēr šo ierīču darbs ir jākontrolē. Tīrītājs tiek pieslēgts atsūknēšanas šļūtenei, kuras gals ir pieslēgts skimerim ai vakumsprauslai. Strādājot sūknis sūc ūdeni caur tīrītāju, kas pats, bez teleskopiskā kāta, pārvietojas pa baseina grīdu savācot netīrumus. Šo ierīču darbības laikā ir jākontrolē filtra spiediens.

Automātiskie baseina tīrītāji
Šīs ierīces pārvietojas patstāvīgi un tām ir savi filtru maisiņi, tādēļ tās strādā neatkarīgi no lielā filtra. Automātiskie tīrītāji sniedz visaugstāko komfortu. Iekārtu darbības nodrošināšanai nepieciešama minimāla apkalpošana un uzraudzība.